Tất cả các khóa

Odoo Học từ xa
Khóa học này là nội dung được xuất bản bởi trang Odoo và bản quyền tuân thủ Odoo.
Các nội dung sau được chia sẻ nhằm để học theo một hình thức có sắp xếp theo tuần tự dể hiểu.
OpenProject オンラン学習
本コースはOpenProjectサイトにより公開されいるコンテンツであり、
著作権はOpenProject準拠しています。
こちらはある程度整理した形で学習用に共有しております。
Moodle オンラン学習
本コースはMoodleサイトにより公開されいるコンテンツであり、
著作権はMoodle準拠しています。
こちらはある程度整理した形で学習用に共有しております。
Moodle Academy オンライン学習
Moodle AcademyはMoodleを基盤として、グローバルなMoodleコミュニティの学習ハブです。
教育者、管理者、デザイナー、開発者としてのキャリアを支援するために専門的な開発に関わり、
バッジを獲得、さらに学習経路を進め、証明書を取得することが出来ます。