Công ty TNHH JV-net với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình, chúng tôi đã không ngừng phát triển trong thời gian qua.
Qua nhiều dự án chúng tôi đã tạo được uy tín và chỗ đứng vững chắc trong thị trường Công nghệ thông tin Nhật Bản - một thị trường đòi hỏi cao về chất lượng.
Dịch vụ gia công phần mềm cho thị trường Nhật

Gia công phầm mềm cho doanh nghiệp gồm từ hệ thống cốt cán cho đến xây dựng Web-sites. 

Dịch vụ gia công phần mềm cho thị trường trong nước

Vận dụng những kinh nghiệm tích lũy từ nhiều dự án từ thị trường Nhật, phục vụ cho việc xây dựng hệ thống cho doanh nghiệp trong nước.

Dịch vụ quốc tế hóa và khu vực hóa phần mềm ERP

Dịch vụ quốc tế hóa và khu vực hóa phần mềm, đặc biệt là trong lỉnh vưc ERP. 

Dịch vụ tư vấn

Đối với doanh nghiệp Nhật đang khảo sát để phát triển phần mềm theo hình thức offshore, xúc tiến liên doanh, hợp tác với doanh nghiệp IT địa phương.    

Dịch vụ phiên dịch Việt, Nhật

Phiên Dịch Kỹ thuật. Báo cáo khai thác.
Giấy tờ hợp đồng v.v.