Nhật – Việt Kết nối kinh doanh

jpservices

 Dịch vụ gia công phần mềm cho thị trường Nhật

■Vận dụng những kinh nghiệm tích lũy từ nhiều dự án, nhận phục vụ khai thác đối với những dự án Quản lý Nghiệp vụ, Quản lý Thương mại, Quản lý Tồn kho, Nghiệp vụ y tế, Nghiệp vụ Giáo dục bao gồm từ hệ thống cốt cán cho đến xây dựng Web-sites .

■Bắt đầu từ phân tích nghiệp vụ , đề xướng hệ thống, trên cơ sở tin tưởng được khả năng quản lý chất lượng với kỹ thuật mới nhất để hiện thực hệ thống, đưa vào vận hành với chất lượng đúng yêu cầu, với tư thế hỗ trợ hệ thống vận hành hoàn chỉnh.

■Không chỉ trong giải pháp WEB mà trong cả giải pháp Client/Server, vận dụng kỹ thuật Java, kỹ thuật .NET từ môi trường ThinClient cho đến RichClient, cung cấp một môi trường tốt nhất để thực hiện được hiệu quả lớn nhất cho người dùng.


Liên hệ

#vnservices

Dịch vụ gia công phần mềm cho thị trường trong nước

■Vận dụng những kinh nghiệm tích lũy từ nhiều dự án từ thị trường Nhật, phục vụ cho việc xây dựng hệ thống cho doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Nhật, trên cơ sở tin tưởng được khả năng quản lý chất lượng với kỹ thuật mới nhất, trong tất cả các khâu từ đề xướng, gia công, triển khai, hổ trợ vận hành với một tư thế hoàn chỉnh. 


Liên hệ

#erpservices

Dịch vụ quốc tế hóa và khu vực hóa phần mềm ERP

Dịch vụ quốc tế hóa và khu vực hóa phần mềm, đặc biệt là trong lỉnh vưc ERP. Đồng thời cũng cung cấp những sản phẩm phần mềm liên quan.


Liên hệ

#consultantservices

Dịch vụ tư vấn

Đối với doanh nghiệp Nhật đang khảo sát để phát triển phần mềm theo hình thức offshore, xúc tiến liên doanh, hợp tác với doanh nghiệp IT địa phương.


Liên hệ

translateservices

Dịch vụ phiên dịch Việt, Nhật 

■Trên cơ sở kinh nghiệm dịch thuật kỹ thuật như tài liệu hướng dẫn kỹ thuật số, đáp ứng rộng rãi việc dịch thuật các loại văn bản như báo cáo khai thác, văn bản hợp đồng.

■Dịch vụ dịch thuật bởi người có trình độ tiếng Nhật cấp 1 và được các chuyên gia Nhật kiểm tra lại nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng cao.

■Chi phí dịch thuật khác nhau theo nội dung, số lượng văn bản, v.v…  Về văn bản thông thường thì giá xxx USD 1 trang A4.(Bấm vào "liên hệ" để tham khảo giá cả cụ thể.)


Liên hệ