Odoo Học từ xa

Odoo Học từ xa

Khóa học này là nội dung được xuất bản bởi trang Odoo và bản quyền tuân thủ Odoo.
Các nội dung sau được chia sẻ nhằm để học theo một hình thức có sắp xếp theo tuần tự dể hiểu.

Người phụ trách JV-net Admin
Cập nhật gần nhất 17/06/2022
Thời gian hoàn thành 2 ngày 18 giờ 31 phút
Thành viên 8
ERP Odoo