How to Set Up Windows iSCSI Block Shares on TrueNAS & FreeNAS

FreeNAS is now TrueNAS, to download TrueNAS CORE follow the link below.
https://www.truenas.com/download-truenas-core/

Download the latest version: https://FreeNAS.org/download

Don't forget to follow us on our social media accounts!
Facebook: https://www.facebook.com/truenascommunity​
Twitter: https://www.twitter.com/freenas​
Instagram: https://www.instagram.com/ixsystems​
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ixsystems

Music credits:
Candlegravity - Tomies Bubbles
Bensound - The Lounge
Kuwait Paragraphic - Quay Three #TrueNAS #Storage #OpenSource #TrueNAS #StorageFreedom #EnterpriseStorage
Views
0 Tổng lượt xem
0 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn