Lập trình viên (Sinh viên tốt nghiệp)

板橋区大谷口北町, Nhật Bản

1. Nội dung công việc :
    Thiết kế khai thác các hệ thống phục vụ cho nghiệp vụ theo yêu cầu của khách hàng,
    hỗ trợ khách hàng trong việc vận hành thực tế.
    Lập kế hoạch, viết thiết kế, tiến hành khai thác hệ thống cho sản phẩm Công ty.

2. Điều kiện kỹ năng :
    Có sở thích về công việc IT, luôn có nỗ lực trong việc học hỏi, nâng cao kỹ năng, mở rộng kiến thức.