Kỹ sư mạng (Network Engineer)

板橋区大谷口北町, Nhật Bản
  1.  Nội dung công việc :
    Đề xướng , thiết kế, bảo trì , vận hành hệ thống dựa trên cơ sở mạng.
    Lập kế hoạch xây dựng , vận hành và bảo trì hệ thống mạng cho khách hàng và nội bộ công ty.
 
2. Điều kiện kỹ năng :
     Có kinh nghiệm làm việc 2 năm trở lên với nội dung trên.