Kỹ sư hệ thống (Thiết kế , quản lý)

板橋区大谷口北町, Nhật Bản

   1. Nội dung công việc :
    Thiết kế khai thác các hệ thống phục vụ cho nghiệp vụ theo yêu cầu của khách hàng,
    hỗ trợ khách hàng trong việc đưa hệ thống vào vận hành thực tế.
    Lập kế hoạch, viết thiết kế , tiến hành khai thác hệ thống cho sản phẩm Công ty.

  2. Điều kiện kỹ năng :
    Có kinh nghiệm trong ngành software và có kinh nghiệm khai thác thực tế từ 2 năm trở lên.
    Có ý hướng nâng cao khả năng trở thành kỹ sư hệ thống cao cấp, phụ trách những công đoạn
    ban đầu của quá trình lập kế hoạch hệ thống.